سلامت هاري مرديك & سلامت برڤواسا بوات سموا رعيت مليسيا، تيدق كيرا د مان اندا برادا !

.

.

.

السلام عليكم

تق لاما لاڬي كيت اكن مڽمبوت هاري كمرديكأن كيت يڠ ك-51

ادكه كيت سوده برسديا دڠن هاري ترسبوت

جارڠ ترنمڤق سمبوتن يڠ مرياه ڤد تاهون اين كن ؟

تيدق كدڠرن ڤڠعمومن بركنأن سمبوتن كمرديكأن مليسيا

باڠونن-باڠونن جوڬ تيدق رنچق سڤرتي تاهون-تاهون لڤس مڠيبر بنديرا

اڤ سوده جادي ؟

سموا مات برتومڤو كڤد ڤيليهنراي كچيل ڤرماتڠ ڤاوه !

باڬايمانا ڤولا دڠن سمبوتن بولن رمضانالمبارك ؟

ادكه كيت سوده برسديا ؟

سمبوتله بولن يڠ مليا اين دڠن ڤنوه كريضاان

باڽقكنله عمل عبادت. ڤنوهيله مسجد دان سوراو د تمڤت

بولن يڠ مليا داتڠ ستاهون سكالي

بولن اونتوق كيت مڠينصفي ديري.

سلامت مڽمبوت بولن رمضان يا !

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

25 responses to “سلامت هاري مرديك & سلامت برڤواسا بوات سموا رعيت مليسيا، تيدق كيرا د مان اندا برادا !

  1. Pingback: negaraku.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.